แจกไฟล์

แจกไฟล์ สมุดบันทึกการอ่าน (เล่มเล็ก) แก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Powerpoint เครดิตไฟล์ นายปฏิวัติ วิชาวงษ์ (ครูดิว)

แจกไฟล์ สมุดบันทึกการอ่าน (เล่มเล็ก) แก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Powerpoint เครดิตไฟล์ นายปฏิวัติ วิชาวงษ์ (ครูดิว)

แจกไฟล์สมุดบันทึกการอ่าน (ดาวน์โหลดและแก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Powerpoint ) สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมครับ (จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดได้หลังจากตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วครับ)

แจกฟรีไฟล์แก้ไขได้ สมุดบันทึกการอ่าน เพื่อให้โอกาสเด็กได้สัมผัสส่วนต่าง ๆ ของหนังสือหรือเปิดหน้าหนังสือด้วยตัวเอง อ่านหนังสือหรือนิทานเป็นประจำ ให้เด็ก ๆ ฝึกเล่าเรื่อง วาดภาพ หรือตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ได้อ่านหรือได้ฟัง เพื่อให้เด็ก ๆ ฝึกอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถเช็คความเข้าใจในการอ่านหนังสือของลูก เพราะเด็กๆจะต้องบันทึกสรุปลงในสมุดบันทึกการอ่าน

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ สมุดบันทึกการอ่าน (เล่มเล็ก) แก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Powerpoint เครดิตไฟล์ นายปฏิวัติ วิชาวงษ์ (ครูดิว)
แจกไฟล์ สมุดบันทึกการอ่าน (เล่มเล็ก) แก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Powerpoint เครดิตไฟล์ นายปฏิวัติ วิชาวงษ์ (ครูดิว)
แจกไฟล์ สมุดบันทึกการอ่าน (เล่มเล็ก) แก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Powerpoint เครดิตไฟล์ นายปฏิวัติ วิชาวงษ์ (ครูดิว)

แจกไฟล์ สมุดบันทึกการอ่าน (เล่มเล็ก) ตอบแบบสอบถาม เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ คลิก > https://forms.gle/rfbxwtiYeQp2zhzW9

ขอบคุณไฟล์ Facebook ครูปฏิวัติ วิชาวงษ์ (ครูดิว)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!