event

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมมหกรรมการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สคบศ.สป.

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมมหกรรมการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สคบศ.สป.

สคบศ.สป. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมมหกรรมการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 5 (โดยกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.) สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ลิ้งค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 5 https://sites.google.com/view/nidtep-reserch-con/home/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3?authuser=0

คำชี้แจง : ผู้สมัครกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ (สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 5)
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับเกียรติบัตรผู้ร่วมงานจาก สคบศ. (สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 มิถุนายน 2567) โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบและส่งข้อมูลผ่านเมล์ที่่ท่านให้ไว้

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมมหกรรมการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ สคบศ.วิชาการ ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 รับเกียรติบัตรฟรี จาก สคบศ.สป.

Related Articles

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
โทร.0 3422 5400-2 ต่อ 4015, 4019, 4025 e-mail : researchnidtep@gmail.com

ขอบคุณที่มา : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!