วิชาชีพครู

วิธีการแนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระบบ KSP E Services (PBA)

วิธีการแนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระบบ KSP E Services (PBA)

คุรุสภา แจงวิธีการ แนบเอกสารเพิ่มเติม กรณีขอ ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระบบ KSP E Services (PBA) โดยผู้ยื่นคำขอฯ สามารถดำเนินการตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่มเติมเอกสารให้เรียบร้อยอย่างถูกต้องต่อไป

สามารถเข้าดำเนินการที่ :: KSP Self-Service – Login

วิธีการแนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระบบ KSP E Services (PBA)
วิธีการแนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระบบ KSP E Services (PBA)
วิธีการแนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระบบ KSP E Services (PBA)
วิธีการแนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระบบ KSP E Services (PBA)
วิธีการแนบเอกสารเพิ่มเติมกรณีขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระบบ KSP E Services (PBA)

ขอบคุณที่มา :: คุรุสภา

Back to top button
error: Content is protected !!