วิจัยในชั้นเรียนแจกไฟล์

แจกไฟล์ Best Practice วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning โดยใช้กระบวนการสอนแบบประสาน 5 แนวคิด CIPPA Model

แจกไฟล์ Best Practice วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning โดยใช้กระบวนการสอนแบบประสาน 5 แนวคิด CIPPA Model

ดาวน์โหลด Best Practice วิธีการปฏิบัติ เป็นเลิศ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning โดยใช้กระบวนการสอนแบบประสาน 5 แนวคิด CIPPA Model ตัวอย่าง Best Practice วิธีการปฏิบัติ เป็นเลิศ เผยแพร่ผลงานเรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยใช้กระบวนการสอนแบบประสาน 5 แนวคิด (CIPPA Model) ของการพัฒนาผู้เรียนใหเกิดการเรียนรู้สูงสุด รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบ่งปันโดย Facebook ห้องเรียนครูเค้ก คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลย

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ Best Practice วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning โดยใช้กระบวนการสอนแบบประสาน 5 แนวคิด CIPPA Model


ขอขอบคุณห้องเรียนครูเค้ก

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!