event

ขอเชิญทำแบบทดสอบความรู้ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 70 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย เพจวิชาการ

ขอเชิญทำแบบทดสอบความรู้ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 70 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย เพจวิชาการ

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 20 ข้อ ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบ (14 ข้อ) ท่านจะทราบผลการทดสอบทันทีหลังคลิกส่งแบบทดสอบ และระบบจะส่งเกียรติบัตรให้โดยอัตโนมัติทางอีเมล ทั้งนี้ระบบจำกัดให้ทำแบบทดสอบได้คนละ 1 ครั้ง และออกเกียรติบัตรได้วันละ 300 ฉบับ หากครบตามจำนวนแล้ว กรุณาทำแบบทดสอบในวันถัดไป (กรุณาตรวจสอบการกรอกอีเมลให้ถูกต้อง และตรวจสอบในอีเมลขยะด้วย) ทำแบบทดสอบคลิกลิงก์นี้

แบบทดสอบ มี 3 ลิงก์ เลือกทำเพียงลิงก์เดียว (วันละ 100 ฉบับ)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

Related Articles

ขอบคุณที่มา :: วิชาการ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!