สอบครู

ลิงก์ตรวจสอบคะแนนสอบ รอง ผอ. และ ผอ.โรงเรียน ปี 2566

ลิงก์ตรวจสอบคะแนนสอบ รอง ผอ. และ ผอ.โรงเรียน ปี 2566

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ตรวจคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ลิงก์ตรวจสอบคะแนนสอบ รอง ผอ. และ ผอ.โรงเรียน ปี 2566
ลิงก์ตรวจสอบคะแนนสอบ รอง ผอ. และ ผอ.โรงเรียน ปี 2566

ที่มา Facebook Rong phai

Back to top button
error: Content is protected !!