event

ศธ.เปิดอบรมออนไลน์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่น 24 สมัครบัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566

ศธ.เปิดอบรมออนไลน์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่น 24 สมัครบัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปรับแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอายุราชการ 1-5 ปี หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจ พอเพียง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 เริ่มเข้าระบบ KHURU Online ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 15 พ.ค. 2566

และบุคลากรท่านใดที่ไม่มีรายชื่อ และประสงค์จะเข้ารับการพัฒนา สามารถกรอกใบตอบรับเพื่อขอรับรหัสเข้ารับการพัฒนา จาก QR Code และศึกษาขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนา ติดตามข่าวสาร พร้อมทั้งแจ้งปัณหาทาง Facebook ชื่อกลุ่ม NIDTEP-Financial Sustainability Project 2021

กรณีผู้สมัครที่ยังอบรมไม่จบภายในวันที่ 15 พ.ค.2566 ยังสามารถเข้าอบรมได้ปกติ จนกว่าจะจบหรือปิดระบบ

การกำหนด username

Username : (ภาษาอังกฤษรหัสจังหวัดของท่าน ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่าน) เช่น BKK3710500111131 โดยท่านต้องเก็บเป็นความลับ และจะไม่ปรากฎในการประกาศรายชื่อ เพื่อป้องกันการนำรหัสผู้ใช้ให้คนอื่นเรียนแทน โดยท่านสามารถใช้เป็นรหัสเข้าระบบได้ในวันที่ 24 เม.ย.2566 เลย

สำหรับ password :12345@Moe (จะเหมือนกันหมดทุกคน)

ขอเชิญอบรมออนไลน์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่น 24 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566

หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่น 24″ กลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา อายุราชการไม่เกิน 5 ปี

ช่วงเวลาการพัฒนาการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รุ่นที่ 24 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2566              เริ่มเข้าระบบ KHURU Online               ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 15 พ.ค. 2566               กรณีผู้สมัครที่ยังอบรมไม่จบภายในวันที่ 15 พ.ค.2566  ยังสามารถเข้าอบรมได้ปกติ จนกว่าจะจบหรือปิดระบบ
เนื้อหาวิชา5 หน่วยการเรียนรู้  ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมายครูบรรจุใหม่ที่มีอายุราชการ ไม่เกิน 5 ปี  ไม่จำกัดจำนวน
เกณฑ์การผ่านหลักสูตร1. มีระยะเวลาในการศึกษาบทเรียนออนไลน์
    ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง2. ประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ต้องมีคะแนนทดสอบ
    หลังการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 60%
การรับวุฒิบัตรดาวน์โหลดวุฒิบัตรผ่านการพัฒนา ได้จากระบบ KHURU Online เมื่อผ่านการพัฒนา โดยวุฒิบัตรผ่านการพัฒนารุ่นที่ 24 จะให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
การพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ http://www.nidtep.go.th/khuruonline/
การเข้าระบบKHURU OnlineUsername : (ภาษาอังกฤษรหัสจังหวัดของท่าน ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่าน)  เช่น BKK3710500111131 โดยท่านต้องเก็บเป็นความลับ และจะไม่ปรากฎในการประกาศรายชื่อ เพื่อป้องกันการนำรหัสผู้ใช้ให้คนอื่นเรียนแทนpassword : 12345@Moe  (จะเหมือนกันหมดทุกคน)และท่านสามารถใช้เป็นรหัสเข้าระบบได้ในวันที่ 24 เม.ย.2566ได้เลย 

เนื้อหาในหลักสูตร ครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้อะไร ก็ไม่สู้ รู้จักตัวเอง ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

–  ทำไมต้องวางแผนการเงิน

–  งบการเงิน เรื่องง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

–  การตรวจสุขภาพทางการเงิน

–  หลักการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ดี

–  เคล็ด (ไม่) ลับ จัดการเงิน จัดการชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้อะไร ก็ไม่สู้ รู้จักพอ           ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

–  หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง

–  การประยุกต์ใช้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเงิน

–  How to be เศรษฐีพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เป็นหนี้ได้ เป็นหนี้ดี เป็นหนี้แต่พอดี         ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

–  ปัญหาหนี้สินของประชาชน

–  ผู้ค้ำประกัน 

–  หนี้บัตรเครดิต

–  สินเชื่อเช่าซื้อ

–  ทางด่วนแก้หนี้และคลีนิคแก้หนี้

–  การไกล่เกลี่ยหนี้

–  ความรุนแรงทางแพ่ง

–  รู้จักครดิตบูโร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอย่างยั่งยืน ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

–  เริ่มต้นลงทุนอย่างชาญฉลาด

–  ทางเลือกในการลงทุน

–  จัดพอร์ตลงทุนอย่างครูพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้ทันภัยทางการเงิน         ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

–  สถิติและกลอุบายของภัยทางการเงิน

–  ภัยการเงินที่พบบ่อยและแนวทางการรับมือ

–  อินโฟกราฟิกเตือนภัยทางการเงินที่น่าสนใจ

แนะนำหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง รุ่น 24 :: https://docs.google.com/document/d/19GPIxh90ARi-nmPXKAKRJBb9VtevR_LD/edit

เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ http://www.nidtep.go.th/khuruonline/

รายละเอียดเพิ่มเติม :: NIDTEP-Financial Sustainability Project 2021

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!