ข้อสอบ

ดาวน์โหลดด่วน!! รวมเอกสารเตรียมสอบระดับชาติ รูปแบบ และโครงสร้างข้อสอบ RT NT และ O-NET ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดด่วน!! รวมเอกสารเตรียมสอบระดับชาติ รูปแบบ และโครงสร้างข้อสอบ RT NT และ O-NET ปีการศึกษา 2565

ด้วย สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมิน ได้RT/NT และ O-NET ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน RT/NT และ O-NET ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ รูปแบบ และโครงสร้างของข้อสอบ ปีการศึกษา 2565 ที่กลุ่มไลน์ และเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

            บทความนี้ขอนำเสนอเอกสารรูปแบบ และโครงสร้างข้อสอบ เตรียมสอบ RT/NT และ O-NET ปีการศึกษา 2565 และนำมาวิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ประกอบไปด้วย

ดาวน์โหลดด่วน!! รวมเอกสารเตรียมสอบระดับชาติ รูปแบบ และโครงสร้างข้อสอบ RT NT และ O-NET ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดด่วน!! รวมเอกสารเตรียมสอบระดับชาติ รูปแบบ และโครงสร้างข้อสอบ RT NT และ O-NET ปีการศึกษา 2565

รายการไฟล์

  • รูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ 0-NET 65 ป.6
  • รูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ 0-NET 65 ม.3
  • รูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ 0-NET 65 ม.6
  • ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ป.6 o-net 2565
  • ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ม.3 o-net 2565
  • โครงสร้างแบบทดสอบ RT NT ปี 65.pdf
  • 2565 ป.6 เตรียมพร้อมสอบอัตนัย.pdf
  • 2565 ป.6 ตัวอย่างข้อสอบ
  • 2565 ม.3 เตรียมพร้อมสอบอัตนัย เผยแพร่
  • 2565 ม.3 ตัวอย่างข้อสอบ เผยแพร่.pdf

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!