แจกไฟล์

แจกไฟล์เวิร์ด ตัวอย่างรายงาน OBEC AWARDS ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แจกไฟล์เวิร์ด ตัวอย่างรายงาน OBEC AWARDS ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

รายงานแบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Report) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 256๔ ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รหัสกิจกรรม ๐๐๓๒๑๑ ผลงาน OBEC AWARDS. “ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม” ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน.

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์เวิร์ด ตัวอย่างรายงาน OBEC AWARDS ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลด :: https://drive.google.com/file/d/1N0OMKPy52TheFGE4SvhQIjToPYZ_peZI/view

Related Articles

ขอบคุณไฟล์ :: เทวินทร์ เสือภูเขา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!