แจกไฟล์

แจกฟรี ตัวอย่าง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบัน สำหรับการย้ายครูรอบปกติครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ไฟล์ Word (.docx) แก้ไขได้

แจกฟรี ตัวอย่าง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบัน สำหรับการย้ายครูรอบปกติครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ไฟล์ Word (.docx) แก้ไขได้

✅

แจกฟรี ตัวอย่าง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบัน ย้ายครู สำหรับการย้ายครูรอบปกติครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ไฟล์ Word (.docx) แก้ไขได้

✅ ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/…/1IzpNi6kVoPA…

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี ตัวอย่าง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบัน สำหรับการย้ายครูรอบปกติครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ไฟล์ Word (.docx) แก้ไขได้
แจกฟรี ตัวอย่าง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบัน สำหรับการย้ายครูรอบปกติครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ไฟล์ Word (.docx) แก้ไขได้
แจกฟรี ตัวอย่าง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่เกิดกับผู้เรียนและสถานศึกษาปัจจุบัน สำหรับการย้ายครูรอบปกติครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ไฟล์ Word (.docx) แก้ไขได้

ขอบคุณ คุณครู วีระวัฒน์ สุขทองหลาง ครับ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!