รายงานแจกไฟล์

แจกไฟล์ รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ไฟล์เวิร์ด Doc แก้ไขได้ โดยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

แจกไฟล์ รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ไฟล์เวิร์ด Doc แก้ไขได้ โดยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

รายงาน ผลการประชุม ผู้ปกครอง ไฟล์ Word แก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ไฟล์เวิร์ด Doc แก้ไขได้ โดยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
แจกไฟล์ รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ไฟล์เวิร์ด Doc แก้ไขได้ โดยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
แจกไฟล์ รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ไฟล์เวิร์ด Doc แก้ไขได้ โดยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

ตามคำสั่งโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ที่ 120/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมบุญมานิมิต โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นั้น
บัดนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้า นางสาวรัชนีวรรณ มาสงฆ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. คณะกรรมการรับลงทะเบียน
2. การประชุมผู้ปกครองที่หอประชุม
3. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
4. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอบคุณที่มา :: เผยแพร่ผลงาน ครูรัชนีวรรณ เครือข่ายการเรียนรู้ L&L

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!