หน้าแรก แจกไฟล์ ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 โดยครูเเมน ปฐมวัย

ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 โดยครูเเมน ปฐมวัย

ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 โดยครูเเมน ปฐมวัย

209
0
ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 โดยครูเเมน ปฐมวัย
ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 โดยครูเเมน ปฐมวัย

ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 โดยครูเเมน ปฐมวัย

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ ค่ามาก ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565  โดยครูเเมน ปฐมวัย
ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565  โดยครูเเมน ปฐมวัย
ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565  โดยครูเเมน ปฐมวัย

ไฟล์สำรอง

ขอบคุณที่มา :: ครูเเมน ปฐมวัย

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี !! แบบ ID PLAN แผนการพัฒนาตนเอง ไฟล์ word พร้อมปก แก้ไขได้
บทความถัดไปแจกไฟล์ตัวอย่างเอกสารส่วนอ้างอิง รายงานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เครดิตไฟล์ ครูวร ยา