แจกไฟล์

ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 โดยครูเเมน ปฐมวัย

ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 โดยครูเเมน ปฐมวัย

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ ค่ามาก ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565  โดยครูเเมน ปฐมวัย
ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565  โดยครูเเมน ปฐมวัย
ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565  โดยครูเเมน ปฐมวัย

ไฟล์สำรอง

ขอบคุณที่มา :: ครูเเมน ปฐมวัย

Related Articles

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!