แจกไฟล์

ตัวอย่างและไฟล์ รายงานผลการทดสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (READING TEST : RT) ป.1 ไฟล์ WORD

ตัวอย่างและไฟล์ รายงานผลการทดสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (READING TEST : RT) ป.1 ไฟล์ WORD

แจกไฟล์รายงานผลการทดสอบ RT ชั้น ป.1 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย เพจ ห้องเรียนครูไข่นุ้ย สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

              โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา ได้ดำเนินการทดสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ ผลการการทดสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ออกแล้ว จึงขอ รายงาน ผลการทดสอบ การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารที่แนบมานี้

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์

แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง รายงานผลการทดสอบ RT ป.1 (ไฟล์ WORD)

ปก รายงานผลการทดสอบ RT ป.1 (ไฟล์ PPT)

ขอบคุณที่มา :: Facebook ห้องเรียนครูไข่นุ้ย

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!