วิชาชีพครูวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปี 2566 โดยครูพิพัฒน์พงษ์ เป็นสูงเนิน

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปี 2566 โดยครูพิพัฒน์พงษ์ เป็นสูงเนิน

เผยแพร่รายงานผล การดำเนินงาน การพัฒนางาน ตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย นายพิพัฒน์พงษ์ เป็นสูงเนิน
ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนสูงเนิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปี 2566 โดยครูพิพัฒน์พงษ์ เป็นสูงเนิน
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปี 2566 โดยครูพิพัฒน์พงษ์ เป็นสูงเนิน
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ปี 2566 โดยครูพิพัฒน์พงษ์ เป็นสูงเนิน

ขอบคุณไฟล์ :: วิถีครูสังคม.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!