แจกไฟล์

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมบุญมานิมิต โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เอกสารรายงานโครงการ ไฟล์เวิร์ด Doc แก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
     ตามคำสั่งโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ที่ 132/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมบุญมานิมิต โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมานฉันท์สามัคคี ของหน่วยงาน บุคลากร และประชาชนในชุมชน และเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     บัดนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้า นางสาวรัชนีวรรณ มาสงฆ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
     1. คณะกรรมการกำกับดูแลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กำกับติดตามนักเรียนให้ร่วมกิจกรรม ด้านการแต่งกาย และระเบียบแถว การร่วมกิจกรรมด้วยความเคารพและมีระเบียบ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    2. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ได้ให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

ขอบคุณไฟล์ :: เผยแพร่ผลงาน ครูรัชนีวรรณ เครือข่ายการเรียนรู้ L&L

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!