แจกไฟล์เอกสาร

แจกไฟล์ รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

แจกไฟล์ รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

โครงการฝึกอบรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 10 – 12 รายงานโครงการ เอกสาร ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

สามารถดาวน์โหลดในลิงก์ด้านล่าง ขอบคุณเพจ เผยแพร่ผลงาน ครูรัชนีวรรณ เครือข่ายการเรียนรู้ L&L

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
แจกไฟล์ รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

ขอบคุณที่มา :: เผยแพร่ผลงาน ครูรัชนีวรรณ เครือข่ายการเรียนรู้ L&L

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!