เอกสาร

แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย คุณครูสายบัว พิมพ์มหา

แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย คุณครูสายบัว พิมพ์มหา

รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิกรและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติ บุคคลหรือหน่วยงาน ที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงดำเนินการคัตเลือกบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อยกย่อง และผดุงเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีและมีส่วนในการ รส่งเสริมสนับสนุน หรือจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลและหน่วยงานอื่น
  • เพื่อยกย่อง และผดุงเกียรติ ผู้มีคุณูปการ หรือหน่วยงาน ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการส่งเสริมสนับสนุน หรือจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ต่อบุคคลและหน่วยงานอื่น

ประเภทของรางวัล ประกอบด้วย

ประเภทบุคคล แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
๑. ครู และคณาจารย์
๒. ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
๓. ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
๔. ผู้มีคุณูปการ

ประเภทหน่วยงาน

ตัวอย่างเอกสาร

รางวัลพระพฤหัสบดี
แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย คุณครูสายบัว พิมพ์มหา
แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย คุณครูสายบัว พิมพ์มหา
แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย คุณครูสายบัว พิมพ์มหา

ขอบคุณไฟล์ โดย คุณครูสายบัว พิมพ์มหา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!