ข้อสอบ

ลิงก์เข้าใช้งานระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT ระบบ nt access 2567 นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

ลิงก์เข้าใช้งานระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT ระบบ nt access 2567 นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

โปรแกรมNT Access เป็นโปรแกรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสอบให้แก่บุคคลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้เรียนโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์สอบ และหน่วยงานต้นสังกัด

ลิงก์เข้าใช้งานระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT ระบบ nt access 2567 นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT/NT 2567 : http://180.180.244.45/RTScoring_Index.html

เช็คคะแนนสอบ RT/NT 2567 : http://180.180.244.45/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx

ขอบคุณที่มา :; สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!