วิทยฐานะวิชาชีพครู

รวม 5 ตัวอย่าง ผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ครูชำนาญการ ที่ผ่านการประเมิน ระบบ DPA แล้ว ดาวน์โหลดฟรี เป็นแนวทาง

รวม 5 ตัวอย่าง ผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ครูชำนาญการ ที่ผ่านการประเมิน ระบบ DPA แล้ว ดาวน์โหลดฟรี เป็นแนวทาง

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมตัวอย่างผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 การประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ในระบบ DPA ผลงานที่ผ่านการประเมินแล้ว

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้มี การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA มีคณะกรรมการประเมิน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย โดยกำหนดให้มีการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้
ผลงานด้านที่ 1 คือ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ผลงานด้านที่ 2 คือ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ทั้งคลิปการสอน

คลิปแรงบันดาลใจ

คลิปผลการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ผลลัพธ์รูปภาพและเอกสาร

1. ครูชำนาญการ สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูรัชฎาพร โตใหญ่

รวม 5 ตัวอย่าง ผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ครูชำนาญการ ที่ผ่านการประเมิน ระบบ DPA แล้ว ดาวน์โหลดฟรี เป็นแนวทาง
รวม 5 ตัวอย่าง ผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ครูชำนาญการ ที่ผ่านการประเมิน ระบบ DPA แล้ว ดาวน์โหลดฟรี เป็นแนวทาง

2. ครูชำนาญการ สาขาวิชาเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน ครูชำนาญการ สาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณครูปาริชาติ ศรีพลราช โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม.นครพนม

รวม 5 ตัวอย่าง ผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ครูชำนาญการ ที่ผ่านการประเมิน ระบบ DPA แล้ว ดาวน์โหลดฟรี เป็นแนวทาง

3. ครูชำนาญการ สาขาภาษาอังกฤษ

แบ่งปันไฟล์ ผ่านการประเมิน คศ.2 เรียบร้อยค่ะ วิชาเอกภาษาอังกฤษ แผนการสอน ว17 +PA โดย สื่อเพื่อการเรียนรู้ by Kru.Guitar

รวม 5 ตัวอย่าง ผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ครูชำนาญการ ที่ผ่านการประเมิน ระบบ DPA แล้ว ดาวน์โหลดฟรี เป็นแนวทาง

4. ครูชำนาญการ วิชาสุขศึกษาฯ

เว็บไซต์เอกสารข้อมูลเพื่อขอรับการประเมิน วPA (E-Portfolio) ::: ครูภาณุวัฒน์ อุ่นตา
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา

รวม 5 ตัวอย่าง ผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ครูชำนาญการ ที่ผ่านการประเมิน ระบบ DPA แล้ว ดาวน์โหลดฟรี เป็นแนวทาง

5. ครูชำนาญการ วิชาคณิตศาสตร์

แบ่งปัน ผลงาน คศ.2 คณิตศาสตร์ ว17 + PA คลิปแรงบันดาลใจ คลิปการสอน ไฟล์ผลลัพธ์ ไฟล์แผน บันทึกหลังสอน
จัดทำโดย คุณครูสันติยา เอื้ออารีย์ โดย เพจ Like math

รวม 5 ตัวอย่าง ผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ครูชำนาญการ ที่ผ่านการประเมิน ระบบ DPA แล้ว ดาวน์โหลดฟรี เป็นแนวทาง

ขอบคุณทุกผลงาน การแบ่งปันในวิชาชีพเพื่อนครูเราหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆ และเยอะมากๆ ค่ะ การเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในวงกว้าง กัลยาณมิตรเพื่อนวิชาชีพด้วยกัน น่าชื่นชมยินดีกับคุณครูเรานะคะ ขอให้มีความสุขในการพัฒนาเด็กๆของเราค่ะ

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกๆท่านที่พร้อมมอบความรู้มาให้ผ่านเพจครูสายบัว รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นสื่อกลางความรู้สู่เพื่อนครูเราทั่วประเทศค่ะ

ขอบคุณที่มา :: เพจ ครูสายบัว

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!