วิทยฐานะวิชาชีพครู

รวม 5 ตัวอย่าง ผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ครูชำนาญการพิเศษ ที่ผ่านการประเมิน ระบบ DPA แล้ว ดาวน์โหลดฟรี เป็นแนวทาง

รวม 5 ตัวอย่าง ผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ครูชำนาญการพิเศษ ที่ผ่านการประเมิน ระบบ DPA แล้ว ดาวน์โหลดฟรี เป็นแนวทาง

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมตัวอย่างผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 การประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ในระบบ DPA ผลงานที่ผ่านการประเมินแล้ว

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้มี การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบ DPA มีคณะกรรมการประเมิน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย โดยกำหนดให้มีการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้
ผลงานด้านที่ 1 คือ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
ผลงานด้านที่ 2 คือ ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ทั้งคลิปการสอน

คลิปแรงบันดาลใจ

คลิปผลการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

ผลลัพธ์รูปภาพและเอกสาร

1. ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทย

โดย ครู จีรนันท์ ละอองทอง โรงเรียนภัทรบพิตร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

รวม 5 ตัวอย่าง ผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ครูชำนาญการพิเศษ ที่ผ่านการประเมิน ระบบ DPA แล้ว ดาวน์โหลดฟรี เป็นแนวทาง
รวม 5 ตัวอย่าง ผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ครูชำนาญการพิเศษ ที่ผ่านการประเมิน ระบบ DPA แล้ว ดาวน์โหลดฟรี เป็นแนวทาง

2. ครูชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย

ดาวน์โหลดผลงาน

1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 https://drive.google.com/…/1KbR2rZ4QlpvJfW-jFt…/view…

2. ไฟล์บันทึกการสอน https://youtu.be/IEsByvMOD0U

3. ไฟล์คลิปแรงบันดาลใจ https://youtu.be/bkhLpz6JRew

4. ไฟล์คลิปผลลัพธ์ https://youtu.be/kZZi5GC2VeI

5. ไฟล์ผลลัพธ์การเรียนรู้ https://drive.google.com/…/1sezvDzRZ3jF4rmhberD…/view…

3. ครูชำนาญการพิเศษ (คณิตศาสตร์)

ครูทรงเกียรติ มณีโชติชุติมา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม เผยแพร่ผลงานการประเมิน PA เพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (คณิตศาสตร์) ว21 + PA และคอมเม้นต์จากกรรมการ

รวม 5 ตัวอย่าง ผลงานด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ครูชำนาญการพิเศษ ที่ผ่านการประเมิน ระบบ DPA แล้ว ดาวน์โหลดฟรี เป็นแนวทาง

4. ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาสังคมศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้และผลลัพธ์ที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ว.PA กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ชั้น ม.1 โดย นายมงคล เรียงณรงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

5. ครูชำนาญการพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์

ผมยื่นประเมิน (ครูชำนาญการพิเศษ) เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 65 ด้วยรูปแบบ ว.21(2ปี) + ว.PA(1ปี) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 เรื่อง กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดย ครูนายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย

Concept ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ คือ

ใช้กระบวนการของ active learning โดยให้นักเรียน

ใช้ smartphone ในการทดลองเขียนกราฟผ่าน www.desmos.com เพื่อสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามใบกิจกรรม

ดาวน์โหลดผลงาน

1) คลิปสภาพปัญหา ที่มาและแรงบันดาลใจ

ในการจัดการเรียนรู้ https://youtu.be/E_R4s6YnrDs

2) แผนการจัดการเรียนรู้ https://drive.google.com/…/1FxyIwS6Z3u3wTaCyaVP…/view…

3) ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ https://drive.google.com/…/1WkDDgMXVWrxtNuh3YZP…/view…

4) ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ (ตัวอย่างผลงานนักเรียน) https://drive.google.com/…/1WUlMDdGFCe0PDtnAX5…/view…

6.

ขอบคุณทุกผลงาน การแบ่งปันในวิชาชีพเพื่อนครูเราหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆ และเยอะมากๆ ค่ะ การเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในวงกว้าง กัลยาณมิตรเพื่อนวิชาชีพด้วยกัน น่าชื่นชมยินดีกับคุณครูเรานะคะ ขอให้มีความสุขในการพัฒนาเด็กๆของเราค่ะ

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกๆท่านที่พร้อมมอบความรู้มาให้ผ่านเพจครูสายบัว รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นสื่อกลางความรู้สู่เพื่อนครูเราทั่วประเทศค่ะ

ขอบคุณที่มา :: เพจ ครูสายบัว

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!