แจกไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี รวมเอกสารPA เอกสารนำเข้าระบบ DPA ตัวอย่างบันทึกข้อความ PA เกณฑ์ PA โดย เพจคลินิกวิทยฐานะครูสดใส

ดาวน์โหลดฟรี รวมเอกสารPA เอกสารนำเข้าระบบ DPA ตัวอย่างบันทึกข้อความ PA เกณฑ์ PA โดย เพจคลินิกวิทยฐานะครูสดใส

แจกไฟล์ รวมไฟล์ เอกสาร PA เอกสารอัพเข้าระบบ DPA ตัวอย่างบันทึกข้อความ PA เกณฑ์ PA ระบบ DPA เพจคลินิกวิทยฐานะครูสดใส  เตรียมยื่นประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ PA เกณฑ์ ว9/2564 สามารถดาวน์ดหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์

1. บันทึกข้อความขอนำข้อมูลเข้าระบบ ดาวน์โหลดไฟล์ 
2. แบบสรุปผลประเมิน PA3/ส ดาวน์โหลดไฟล์ 
3. แบบคำขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ ดาวน์โหลดไฟล์ 
4. แบบสรุปผลประเมิน ว17 สำหรับกรณีใช้ ว17+PA ดาวน์โหลดไฟล์ 
5. แบบสรุปผลประเมิน ว21 สำหรับกรณีใช้ ว21+PA ดาวน์โหลดไฟล์ 
6. แผนการสอนสอดคล้องกับ 8 ตัวชี้วัด ดาวน์โหลดไฟล์ 
7. คลิปการสอนสอดคล้องกับแผนการสอน MP4 ไม่เกิน 60 นาที ดาวน์โหลดไฟล์ 
8. คลิปสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจ สอดคล้องกับแผน/คลิป MP4ไม่เกิน10นาที ดาวน์โหลดไฟล์ 
9. ผลลัพธ์ผู้เรียน ไม่น้อยกว่า 75% ส่งได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ 

ขอบคุณที่มา :: คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส

Related Articles

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!