แจกไฟล์

แจกไฟล์ รวมตัวอย่างคำสั่งโรงเรียน ไฟล์ word แก้ไขได้

แจกไฟล์ รวมตัวอย่างคำสั่งโรงเรียน ไฟล์ word แก้ไขได้

แนะนำไฟล์ตัวอย่างคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงเรียน ไฟล์ word แก้ไขได้ คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน พร้อมดาวน์โหลดฟรี เผยแพร่แบ่งปันโดย โรงเรียนบางสะพานน้อย สำหรับคุณครูที่สนใจ สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงค์ด้านล่าง

คำสั่งโรงเรียน คือออะไร

แจกไฟล์ รวมตัวอย่างคำสั่งโรงเรียน ไฟล์ word แก้ไขได้

คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

1.คำสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่ง
2.ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกเลขที่คำสั่ง

3.เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่ง

4.ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคำสั่ง และอ้างถึงอำนาจที่ให้ออกคำสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึงลงข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ

5.สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง

6.ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ

7.ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ รวมตัวอย่างคำสั่งโรงเรียน ไฟล์ word แก้ไขได้

คำสั่งโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ ปีการศึกษา 2564 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2564 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2564 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา โรงเรียนบางสะพานน้อย

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!