โครงการ

สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๖ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวน ๒๐๐ คน เปิดลงทะเบียน ๒๒-๒๓ ธันวาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน

สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม รุ่นที่ ๖ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวน ๒๐๐ คน เปิดลงทะเบียน ๒๒-๒๓ ธันวาคม นี้ เต็มก่อนปิดก่อน

สพฐ.เปิดลงทะเบียนครูที่สนใจเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ ๖ (รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ) เปิดให้ลงทะเบียน ผ่าน QR CODE ในวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. โปรดอ่านคำชี้แจง ดังไฟล์ที่แนบ ให้ละเอียดก่อนลงทะเบียน (รับจำนวน ๒๐๐ คน หากเต็มก่อนจะปิดระบบก่อน)

Back to top button
error: Content is protected !!