สังคมศึกษา

ประกาศผลสอบธรรม สนามหลวง ประจำปี 2566 ผลสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

ประกาศผลสอบธรรม สนามหลวง ประจำปี 2566 ผลสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

ผลสอบ ธรรม สนามหลวง ๒๕๖๖ ประกาศผลสอบธรรมศึกษา การสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปี 2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เครื่องหมาย – มีในชั้นและช่วงชั้นใด เท่ากับยังไม่ประกาศผล หากชื่อ นามสกุล ฯลฯ ผู้สอบได้ตามประกาศนี้ สะกดผิดหรือมีข้อมูลอื่นใดไม่ตรงตามความเป็นจริง ขอให้เจ้าสำนักเรียน มีหนังสือแจ้งขอแก้ไข ถึงสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

ตรวจสอบผลสอบที่เว็บไซต์ :: สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง https://www.gongtham.net/web/news.php

ประกาศผลสอบธรรม สนามหลวง ประจำปี 2566 ผลสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

ขอบคุณที่มา : โดย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

Back to top button
error: Content is protected !!