วิทยฐานะ

ผลงานผู้บริหารเชี่ยวชาญ สพฐ. ว10/2564 รูปแบบการบริหารวิชาการสู่คุณภาพมาตรฐานสากลของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โดย ดร.สุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คนแรกในระบบ DPA

ผลงานผู้บริหารเชี่ยวชาญ สพฐ. ว10/2564 รูปแบบการบริหารวิชาการสู่คุณภาพมาตรฐานสากลของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โดย ดร.สุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คนแรกในระบบ DPA

📍 ผลงานผู้บริหารเชี่ยวชาญ สพฐ. ว10/2564 รอง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คนแรกในระบบ DPA
📗ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารวิชาการสู่คุณภาพมาตรฐานสากลของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
✍️ผู้วิจัย : ดร.สุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
👉วิจัยแนวการวิจัยและพัฒนา (R and D)
👉ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร TCI ฐาน 1

ผลงานผู้บริหารเชี่ยวชาญ สพฐ. ว10/2564 รูปแบบการบริหารวิชาการสู่คุณภาพมาตรฐานสากลของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม โดย ดร.สุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ คนแรกในระบบ DPA

ขอบคุณ : ครูสายบัว

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!