event

แบบทดสอบบออนไลน์ เรื่อง “ประเพณีวันสงกรานต์ไทย” ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-mail จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

แบบทดสอบบออนไลน์ เรื่อง “ประเพณีวันสงกรานต์ไทย” ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-mail จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสารวัฒนธรรมไทย ในรูปแบบออนไลน์ โดยเข้าร่วมตอบคำถาม เรื่อง “ประเพณีวันสงกรานต์ไทย” และผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องได้คะแนน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านทาง E-mail สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ วันที่ 9 – 19 เมษายน 2567

คำชี้แจง

1. กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “ประเพณีวันสงกรานต์”
2.กรอกข้อมูล และตอบคำถามให้ครบ
3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail. ที่แจ้งเอาไว้

แบบทดสอบบออนไลน์ เรื่อง “ประเพณีวันสงกรานต์ไทย” ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-mail จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!