สอบครู

รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ
รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566
1สพป.กระบี่ ประกาศแล้ว
2สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศแล้ว
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่เปิด
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศแล้ว
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประกาศแล้ว
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประกาศแล้ว
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประกาศแล้ว
10สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศแล้ว
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประกาศแล้ว
12สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศแล้ว
13สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกาศแล้ว
14สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประกาศแล้ว
15สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประกาศแล้ว
16สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกาศแล้ว
17สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
18สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกาศแล้ว
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกาศแล้ว
21สพป.ชลบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
22สพป.ชลบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
23สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว
24สพป.ชัยนาท ประกาศแล้ว
25สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศแล้ว
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศแล้ว
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศแล้ว
28สพป.ชุมพร เขต 1 ประกาศแล้ว
29สพป.ชุมพร เขต 2 ประกาศแล้ว
30สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศแล้ว
31สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศแล้ว
32สพป.เชียงราย เขต 3 ประกาศแล้ว
33สพป.เชียงราย เขต 4 ประกาศแล้ว
34สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประกาศแล้ว
35สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศแล้ว
36สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศแล้ว
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ไม่เปิดสอบ
38สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศแล้ว
39สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศแล้ว
40สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศแล้ว
41สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศแล้ว
42สพป.ตราด เขต 1 ประกาศแล้ว
43สพป.ตาก เขต 1 ประกาศแล้ว
44สพป.ตาก เขต 2 ประกาศแล้ว
45สพป.นครนายก ประกาศแล้ว
46สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศแล้ว
47สพป.นครปฐม เขต 2 ประกาศแล้ว
48สพป.นครพนม เขต 1 ประกาศแล้ว
49สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศแล้ว
50สพป.นครราชสีมา เขต 1 ไม่เปิดสอบ
51สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประกาศแล้ว
52สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประกาศแล้ว
53สพป.นครราชสีมา เขต 4 ไม่เปิดสอบ
54สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประกาศแล้ว
55สพป.นครราชสีมา เขต 6 ไม่เปิดสอบ
56สพป.นครราชสีมา เขต 7 ไม่เปิดสอบ
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประกาศแล้ว
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศแล้ว
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกาศแล้ว
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประกาศแล้ว
61สพป.นครสวรรค์ เขต 1
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศแล้ว
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ประกาศแล้ว
64สพป.นนทบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
65สพป.นนทบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
66สพป.นราธิวาส เขต 1 ประกาศแล้ว
67สพป.นราธิวาส เขต 2 ประกาศแล้ว
68สพป.นราธิวาส เขต 3 ประกาศแล้ว
69สพป.น่าน เขต 1 ประกาศแล้ว
70สพป.น่าน เขต 2 ประกาศแล้ว
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศแล้ว
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศแล้ว
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศแล้ว
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประกาศแล้ว
75สพป.ปทุมธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
76สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกาศแล้ว
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศแล้ว
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
81สพป.ปัตตานี เขต 1
82สพป.ปัตตานี เขต 2
83สพป.ปัตตานี เขต 3 ประกาศแล้ว
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศแล้ว
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศแล้ว
86สพป.พะเยา เขต 1
87สพป.พะเยา เขต 2 ประกาศแล้ว
88สพป.พังงา ประกาศแล้ว
89สพป.พัทลุง เขต 1
90สพป.พัทลุง เขต 2
91สพป.พิจิตร เขต 1 ประกาศแล้ว
92สพป.พิจิตร เขต 2
93สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประกาศแล้ว
94สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศแล้ว
95สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศแล้ว
96สพป.เพชรบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
97สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศแล้ว
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ประกาศแล้ว
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศแล้ว
101สพป.แพร่ เขต 1
102สพป.แพร่ เขต 2
103สพป.ภูเก็ต ประกาศแล้ว
104สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศแล้ว
105สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประกาศแล้ว
106สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกาศแล้ว
107สพป.มุกดาหาร ประกาศแล้ว
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศแล้ว
109สพป.แม่ฮ่องสอน ขต 2 ประกาศแล้ว
110สพป.ยโสธร เขต 1 ไม่เปิด
111สพป.ยโสธร เขต 2 ไม่เปิด
112สพป.ยะลา เขต 1 ประกาศแล้ว
113สพป.ยะลา เขต 2
114สพป.ยะลา เขต 3
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ไม่เปิด
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ไม่เปิด
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ไม่เปิด
118สพป.ระนอง ประกาศแล้ว
119สพป.ระยอง เขต 1 ประกาศแล้ว
120สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศแล้ว
121สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
122สพป.ราชบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
123สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
124สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
125สพป.ลำปาง เขต 1 ประกาศแล้ว
126สพป.ลำปาง เขต 2 ประกาศแล้ว
127สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศแล้ว
128สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศแล้ว
129สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศแล้ว
130สพป.เลย เขต 1 ประกาศแล้ว
131สพป.เลย เขต 2 ประกาศแล้ว
132สพป.เลย เขต 3 ประกาศแล้ว
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศแล้ว
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ไม่เปิด
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศแล้ว
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ไม่เปิด
137สพป.สกลนคร เขต 1
138สพป.สกลนคร เขต 2 ประกาศแล้ว
139สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศแล้ว
140สพป.สงขลา เขต 1
141สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศแล้ว
142สพป.สงขลา เขต 3 ประกาศแล้ว
143สพป.สตูล ประกาศแล้ว
144สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศแล้ว
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ประกาศแล้ว
146สพป.สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว
147สพป.สมุทรสาคร ประกาศแล้ว
148สพป.สระแก้ว เขต 1 ประกาศแล้ว
149สพป.สระแก้ว เขต 2 ประกาศแล้ว
150สพป.สระบุรี เขต 1
151สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
152สพป.สิงห์บุรี ประกาศแล้ว
153สพป.สุโขทัย เขต 1
154สพป.สุโขทัย เขต 2
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประกาศแล้ว
161สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประกาศแล้ว
162สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศแล้ว
163สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศแล้ว
164สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศแล้ว
165สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศแล้ว
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประกาศแล้ว
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประกาศแล้ว
168สพป.อ่างทอง ประกาศแล้ว
169สพป.อำนาจเจริญ ประกาศแล้ว
170สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
171สพป.อุดรธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
172สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศแล้ว
173สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกาศแล้ว
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประกาศแล้ว
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศแล้ว
176สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
177สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
178สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประกาศแล้ว
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศแล้ว
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประกาศแล้ว
183สพป.บึงกาฬ ประกาศแล้ว

รวมลิงก์ ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2566 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่ ทั่วประเทศ

184สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประกาศแล้ว
185สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศแล้ว
186สพม.นนทบุรี ประกาศแล้ว
187สพม.ปทุมธานี ประกาศแล้ว
188สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
189สพม.ฉะเชิงเทรา ประกาศแล้ว
190สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศแล้ว
191สพม.ราชบุรี ประกาศแล้ว
192สพม.สุพรรณบุรี ประกาศแล้ว
193สพม.เพชรบุรี ประกาศแล้ว
194สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศแล้ว
195สพม.นครศรีธรรมราช ประกาศแล้ว
196สพม.ตรัง กระบี่ ประกาศแล้ว
197สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศแล้ว
198สพม.นราธิวาส
199สพม.สงขลา สตูล ประกาศแล้ว
200สพม.จันทบุรี ตราด ประกาศแล้ว
201สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศแล้ว
202สพม.เลย หนองบัวลำภู ประกาศแล้ว
203สพม.อุดรานี ประกาศแล้ว
204สพม.หนองคาย ประกาศแล้ว
205สพม.นครพนม ประกาศแล้ว
206สพม.สกลนคร ประกาศแล้ว
207สพม.กาฬสินธุ์ ประกาศแล้ว
208สพม.ขอนแก่น ไม่เปิด
209สพม.มหาสารคาม ประกาศแล้ว
210สพม.ร้อยเอ็ด ประกาศแล้ว
211สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ประกาศแล้ว
212สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกาศแล้ว
213สพม.ชัยภูมิ ประกาศแล้ว
214สพม.นครราชสีมา ประกาศแล้ว
215สพม.บุรีรัมย์ ประกาศแล้ว
216สพม.สุรินทร์ ประกาศแล้ว
217สพม.เชียงใหม่ ไม่เปิด
218สพม.ลำปาง ลำพูน ประกาศแล้ว
219สพม.เชียงราย ประกาศแล้ว
220สพม.แพร่
221สพม.สุโขทัย
222สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกาศแล้ว
223สพม.เพชรบูรณ์ ประกาศแล้ว
224สพม.กำแพงเพชร ประกาศแล้ว
225สพม.นครสวรรค์ ประกาศแล้ว
226สพม.กาญจนบุรี ประกาศแล้ว
227สพม.พระนครศรีอยุธยา ประกาศแล้ว
228สพม.สระบุรี ประกาศแล้ว
229สพม.สมุทรปราการ ประกาศแล้ว
230สพม.สระแก้ว ประกาศแล้ว
231สพม.นครปฐม ประกาศแล้ว
232สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศแล้ว
233สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว
234สพม.พัทลุง ประกาศแล้ว
235สพม.ปัตตานี
236สพม.ยะลา ประกาศแล้ว
237สพม.บึงกาฬ ประกาศแล้ว
238สพม.มุกดาหาร
239สพม.แม่ฮ่องสอน ประกาศแล้ว
240สพม.พะเยา
241สพม.น่าน
242สพม.ตาก ประกาศแล้ว
243สพม.พิจิตร ประกาศแล้ว
244สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ประกาศแล้ว
245สพม.ลพบุรี ประกาศแล้ว
246สศศ. ประกาศแล้ว

Back to top button
error: Content is protected !!