หน้าแรก event ขอเชิญร่วมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning พร้อมรับเกียรติบัตรจาก มรภ.พิบูลสงคราม ส่งผลงานภายใน 31 มีนาคม 2566

ขอเชิญร่วมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning พร้อมรับเกียรติบัตรจาก มรภ.พิบูลสงคราม ส่งผลงานภายใน 31 มีนาคม 2566

ขอเชิญร่วมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning พร้อมรับเกียรติบัตรจาก มรภ.พิบูลสงคราม ส่งผลงานภายใน 31 มีนาคม 2566

224
0
ขอเชิญร่วมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning พร้อมรับเกียรติบัตรจาก มรภ.พิบูลสงคราม ส่งผลงานภายใน 31 มีนาคม 2566
ขอเชิญร่วมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning พร้อมรับเกียรติบัตรจาก มรภ.พิบูลสงคราม ส่งผลงานภายใน 31 มีนาคม 2566

ขอเชิญร่วมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning พร้อมรับเกียรติบัตรจาก มรภ.พิบูลสงคราม ส่งผลงานภายใน 31 มีนาคม 2566

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม ขอเชิญ ครู ทุกสังกัด เข้าร่วมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Lesson Plan

1. เป็นแผนฯ ที่ใช้สอนจริงในชั้นเรียนของตนเอง
2. เป็นแผนแบบ AL ที่สมบูรณ์นำไปสอนได้จริงและ ผู้อำนวยการโรงเรียน ลงชื่อรับรอง
3. ใช้เวลาสอน 1 – 2 ชั่วโมง
4. ส่งเป็นไฟล์ . pdf

ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2566

เกณฑ์ตัดสิน และรางวัล
เกณฑ์ตัดสิน และรางวัล ทุกระดับจะได้รางวัลเป็นวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์

  1. ระดับเหรียญทอง = 80-100 คะแนน
  2. ระดับเหรียญเงิน =70-79 คะแนน
  3. ระดับเหรีญทองแดง = 60-69 คะแนน
  4. ระดับเข้าร่วม = ต่ำกว่า 60 คะแนน

วิธีการส่งผลงาน
ระบุชื่อ – นามสกุล และตำแหน่งชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด และสังกัดเบอร์โทรศัพท์ และ ID Line ด้วยค่ะ
ส่งผลงานทาง ไลน์ (Line) นะคะ
ท่านใดสนใจ สแกน QR Code

ขอเชิญร่วมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning พร้อมรับเกียรติบัตรจาก มรภ.พิบูลสงคราม ส่งผลงานภายใน 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดที่ :: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร การจัดการเรียนแบบ ACTIVE LEARNING และการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมรับเกียรติบัตร โดยมรภ. พิบูลสงคราม
บทความถัดไปแจกไฟล์ รายการหนังสือและราคาหนังสือ ปี 2566 ใบสั่งซื้อหนังสือเรียน 2566 ประถม-มัธยม