แจกไฟล์

แจกไฟล์ แบบปกรายงานเลื่อนเดือน ครั้งที่ 1 ปี 2567 แก้ไขด้วย Canva โดยครูวสันต์ แซ่อ๊อง

แจกไฟล์ แบบปกรายงานเลื่อนเดือน ครั้งที่ 1 ปี 2567 แก้ไขด้วย Canva โดยครูวสันต์ แซ่อ๊อง

แบ่งปันเท็มเพลต canva ปก SAR (รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล) ปีการศึกษา 2566 สามารถนำไปแก้ไขได้เลย ขอบคุณครูวสันต์ แซ่อ๊อง

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ แบบปกรายงานเลื่อนเดือน ครั้งที่ 1 ปี 2567 แก้ไขด้วย Canva โดยครูวสันต์ แซ่อ๊อง

โพสต์ต้นฉบับ https://www.facebook.com/photo?fbid=7222461047808012&set=a.438959946158190

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ Wasan Sae

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!