แจกไฟล์

แจกไฟล์ ปกรายงานต่อต้านยาเสพติด 2566 ไฟล์แก้ไขได้ โดยเพจ ห้องสื่อการสอนครูบาส ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ ปกรายงานต่อต้านยาเสพติด 2566 ไฟล์แก้ไขได้ โดยเพจ ห้องสื่อการสอนครูบาส ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดฟรี ปกรายงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปี 2566 เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไว้ และเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ ปกรายงานต่อต้านยาเสพติด 2566 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยเพจ ห้องสื่อการสอนครูบาส ดาวน์โหลดฟรี

ขอบคุณ :: ห้องสื่อการสอนครูบาส

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!