เอกสาร

แจกฟรี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ไฟล์ doc แก้ไขได้

แจกฟรี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ไฟล์ doc แก้ไขได้ krudiary แจกฟรี โดยระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สามารถใช้ร่วมกันเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูล สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิก์ด้านล่าง

บันทึก เยี่ยมบ้าน คืออะไร

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขและบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านเพื่อการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในช่วงดือนกรกฎาคม ของทุกปี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีการศึกษา2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก และยังมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเดินทางไปสำรวจและเก็บข้อมูลที่บ้านนักเรียนอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าวได้ จึงเห็นควรให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ปรับวิธีการเยี่ยมบ้านเพื่อการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 เป็นการเยี่ยมบ้านรูปแบบออนไลน์หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความ เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน

แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึก เยี่ยมบ้าน

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่างบันทึกเยี่ยมบ้าน
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่างบันทึก เยี่ยมบ้าน

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ ครูอาชีพ.com , Facebook : ครูอาชีพ – เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!