แจกไฟล์

แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด

แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด

การบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราทราบว่ากิจกรรมต่างๆที่ทำในการจัดการเรียนการสอนมีข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปอย่างไร ดังนั้นคุณครูผู้สอนควรให้ความสำคัญในจุดนี้ให้มาก เพื่อการพัฒนาที่ได้ผลและยั่งยืนต่อไป

แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังสอนควรอยู่ในไฟล์เดียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่ไฟล์ผลลัพธ์ เพราะมีความเชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัดในด้านที่ 1
ควรตรวจสอบให้ดีก่อนส่งคำขอในระบบ DPA

วิธีการบันทึกหลังการสอน

1.ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้

เป็นการบันทึกความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้จากที่ได้สอนซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ได้จากการสอน และบางคนก็สามารถตอบคำถามได้  อธิบายได้ว่า  IP ADDRESS คืออะไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างให้เพื่อนๆกลุ่มที่ไม่เข้าใจสามารถเข้าใจได้  และนักเรียนก็สามารถสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนเรื่อง IP ADDRESS ได้

2.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้

เป็นการบันทึกปัญหาหรืออุปสรรคจากการสอนจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมและปัญหาจากนักเรียนที่ซนกัน ซึ่งในห้องจะมีทั้งนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและไม่ตั้งใจเรียน ส่วนนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนก็จะเล่นเกมส์กันในห้อง  คุยกันเสียงดังบ้าง

แนวทางแก้ไข

ก่อนจะเริ่มสอนต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างประกอบการสอน  หากเด็กสนใจแต่หน้าจอก็ควรสร้างบทเรียนให้ดูหน้าสนใจ  หาวิธีการสอนที่ทำให้เด็กเปลี่ยนจากหน้าจอและหันมามองสิ่งที่สอน  หรือปิดหน้าจอและแบ่งเวลาให้เด็กได้เล่น

3.สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน

1.สอนได้ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดในแผน

2.ไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเด็ก

3.ไม่ได้ทำใบงาน

เหตุผล

สอนได้ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดเพราะในแผนได้กำหนดไว้ 2 ชั่วโมง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ทางโรงเรียนให้สอนได้เพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งคาบที่สอนเป็นคาแรก กว่าที่เด็กๆจะเลิกแถวหน้าเสาธงก็เลยเวลาไปประมาณ  10 นาที  เลยทำให้เด็กๆไม่ได้ทำกิจกรรม และใบงาน

4.การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้

การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้จากที่ได้ไปสอนคือ  การเตรียมแผนให้ทันต่อเวลาที่ทางโรงเรียนได้กำหนดให้  และวิธีการสอนควรให้เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งเนื้อหาควรน่าสนใจ มีความถูกต้อง และไม่น่าเบื่อ

ตัวอย่างไฟล์บันทึกหลังการสอน

แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด

ตัวอย่างการประเมินผลการจัดการเรียนรู้

แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด
แนวทางการเขียนบันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์วิทยฐานะ PA เชื่อมโยงกับ 8 ตัวชี้วัด

ขอบคุณที่มา :: ดร.อัครเดช จำนงค์ธรรม ภาค2 | คุณครูภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!