เอกสารแจกไฟล์

แจกฟรีไฟล์บันทึกรักการอ่านน่ารัก ๆ ไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้

แจกฟรีไฟล์บันทึกรักการอ่านน่ารัก ๆ ไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้

แจกฟรีไฟล์บันทึก รักการ อ่านน่ารัก ๆ รูปตกแต่งขาวดำจากเพจครูศิลป์สตอรี่ กดติดตามเพจเพื่อไม่พลาดสื่อฟรีใหม่ๆนะคะ ไฟล์ บันทึก รัก การอ่าน ปก พร้อมเนื้อหาบันทึก แก้ไขได้

บันทึก รัก การอ่าน คือ รูปแบบ สมุดบันทึกที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เด็กรักการอ่านและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านขึ้นในโรงเรียน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยให้เด็กเขียนบันทึกสิ่งที่ประทับใจจากการอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบอย่างอิสระ

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรีไฟล์บันทึกรักการอ่านน่ารัก ๆ ไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้
แจกฟรีไฟล์บันทึกรักการอ่านน่ารัก ๆ ไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้

ประโยชน์ของการอ่าน

  • การอ่านทำให้ได้รับความรู้
  • การอ่านทำให้รอบรู้ ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์
  • การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาทักษะการอ่าน
  • การอ่านทำให้ค้นหาคำคอบที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
  • การอ่านทำให้เพลิดเพลินและมีความสุข
  • การอ่านทำให้เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างให้มีบุลิกภาพโดดเด่น
  • การอ่านทำให้ความจำดีขึ้น
  • การอ่านทำให้มีวินัยและจัดสรรเวลาเป็น
  • การอ่านทำให้ เกิดสมาธิและความรู้ที่ฝังลึก
  • การอ่านทำให้เกืดภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต

ดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะ : https://drive.google.com/…/1OR9fK4xInXUqIMhD…

ไฟล์สำรอง

ขอบคุณที่มา :: Kru.Lazycat

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!