สื่อการสอนแจกไฟล์แผนการสอน

ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีควบคุมการใช้สื่อ ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยเพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีควบคุมการใช้สื่อ ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยเพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

แผนการสอนที่ผมเขียนไว้จากสถานศึกษาเดิมครับ ไฟล์แก้ไขได้ แผนการสอน Active learning ตรงตามกระทรวง และบัญชีควบคุมการใช้สื่อ ครับผม พ.ศ. ในแผนอาจลืมเปลี่ยนนะครับ คุณครูนำไปปรับใช้ได้ครับ ผมไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ผมเขียนขึ้นจริงสอนจริงครับ

ผมย้ายโรงเรียนใหม่ต้องเขียนใหม่ให้ตรงกับหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
ผมเลยนำแผนการสอนที่เขียนไว้ของโรงเรียนเดิม ที่ตรงกับหลักสูตรสถานศึกษาเดิมครับมาฝากคุณครูครับ
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2566 ป.5 บทที่ 1-8 ชุดภาษาพาที

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีควบคุมการใช้สื่อ ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยเพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง
ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีควบคุมการใช้สื่อ ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยเพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง
ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีควบคุมการใช้สื่อ ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยเพจแจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

ตัวอย่างไฟล์

Related Articles

ขอบคุณที่มา :: แจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!