เอกสาร

แจกฟรี รวมไฟล์เอกสารธุรการชั้นเรียน  สำหรับครูประจำชั้น

แจกฟรี รวมไฟล์เอกสารธุรการชั้นเรียน  สำหรับครูประจำชั้น

รายการไฟล์

 • กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน.xlsx
 • บันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.xlsx
 • บันทึกความดี.xlsx
 • บันทึกความสามารถด้านภาษาและนิสัยรักการอ่น.xlsx
 • บันทีกตรวจสุขภาพ.xls
 • บันทึกภาวะโภชนาการนักเรียน.docx
 • แบบควบคุมการจ่ายอาหารเสริม(นม) แนวนอน.docx
 • แบบบันทึกการแปรงฟัน.docx
 • แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนnew.docx ::
 • แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนด้านการอ่าน เขียน คิดคำนวณ.docx
 • แบบประเมินค่านิยมหลัก.docx
 • แบบประเมินสมรรถนะ.xls
 • แบบสรุปการอ่าน คิด วิเคราะห์.xlsx
 • แบบสรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์.xlsx
 • แบบสำรวจพฤติกรรมป้องกันสารเสพติด.xlsx

ไฟล์เอกสารธุรการชั้นเรียน

แจกฟรี รวมไฟล์เอกสารธุรการชั้นเรียน  สำหรับครูประจำชั้น

ตัวอย่าง ไฟล์เอกสารธุรการชั้นเรียน

แจกฟรี รวมไฟล์เอกสารธุรการชั้นเรียน  สำหรับครูประจำชั้น

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สื่อการสอนฟรี.com

Related Articles

One Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!