เอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางในการ “ถอดบทเรียน Best Practices ระดับปฐมวัย” ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยเพจ ห้องเรียนอนุบาล by ครูจัสมิน

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางในการ “ถอดบทเรียน Best Practices ระดับปฐมวัย” ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยเพจ ห้องเรียนอนุบาล by ครูจัสมิน

ครูจัสมินมาแบ่งปันแนวทางในการ “ถอดบทเรียน Best Practices ระดับ ปฐมวัย” ช่วงที่ครูจัสมินยังปฏิบัติราชการอยู่ที่โรงเรียนบ้านช้าง สพป.อย.1 เป็นผลงานระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ได้ที่ 2 นะครับ อาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็พอเป็นแนวทางได้จ้า) เจาะทุกรายละเอียดของการใช้นวัตกรรมตามกระบวนการวิจัย ตามแบบฉบับของ PAOR เพื่อเป็นแนวทางให้กับครูปฐมวัย นักศึกษา หรือ ผู้ที่สนใจจะศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน

โดยการวิจัยครั้งนี้ ครูจัสมินได้ทำการส่งเสริมไปยังพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 เพื่อให้พัฒนาการของเด็กปฐมวัยนั้น ไม่หยุดนิ่ง และสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่มีข้อจำกัด นอกจากนี้ ยังบูรณาการเข้ากลับการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะการดำรงชีวิตของเด็กปฐมวัย ผ่านคู่มือฯ ที่ครูจัสมินที่เรียบเรียงขึ้น ทั้งรูปแบบของตัวเล่มรายงานฯ และคู่มือฯ พร้อมมอบให้คุณครูที่สนใจจะนำไปศึกษาและพัฒนาสู่ Best Practices ภายใต้บริบทโรงเรียนของตนเอง ก็สามารถ Downloadได้เลยครับ ขอเพียงแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ ให้กับเพจห้องเรียนอนุบาล by ครูจัสมิน ในการสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมต่างๆ มาร่วมกันพัฒนาเด็กๆ ต่อไปครับ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางในการ "ถอดบทเรียน Best Practices ระดับปฐมวัย" ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยเพจ ห้องเรียนอนุบาล by ครูจัสมิน
ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางในการ “ถอดบทเรียน Best Practices ระดับปฐมวัย” ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยเพจ ห้องเรียนอนุบาล by ครูจัสมิน

ดาวน์โหลดไฟล์

  • รูปแบบรายงานการเขียนรายงานสำหรับการประกวดฯ (ขึ้นอยู่กับรูปแบบต่างๆ ของแต่ละเขตพื้นที่ฯ นะครับ) https://docs.google.com/…/1FuOzcEyixp_oJg49kLN…/edit…
  • คู่มือการส่งเสริมทักษะชีวิตฯ (สามารถปรับตามบริบทของโรงเรียนนะครับ ไม่มีถูกหรือผิดและไม่จำเป็นต้องยึดตามข้อมูลของครูจัสมินทุกบรรทัดก็ได้นะครับ หากอะไรที่บริบท รร เราไม่มีก็ตัดออกครับ) https://drive.google.com/…/1RFXTaJUsLdkvJjdjxSI…/view…

ขอบคุณที่มา :: ห้องเรียนอนุบาล by ครูจัสมิน

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!