event

แบบประเมินรับเกียรติบัตร การสัมมนา เรื่อง ถมนครในบริบทของการเปลี่ยนแปลง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบประเมินรับเกียรติบัตร การสัมมนา เรื่อง ถมนครในบริบทของการเปลี่ยนแปลง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โครงการ สัมมนา “ถมนคร ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง” ของนักศึกษา ป.เอก สาขา การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ “เครื่องถม” หรือมักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ถมนคร” เป็นงานศิลปหัตถกรรมชั้นสูงที่คนนครศรีธรรมราชและคนไทยภาคภูมิใจมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตใช้เป็นเครื่องราชูปโภคของกษัตริย์หรือเป็นเครื่องยศของขุนนาง

ตัวอย่างเกียรติบัตร

Related Articles

ขอบคุณที่มา : โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!