เอกสาร

วิธีการตั้งค่า ตำแหน่งการวางครุฑ ในหนังสือราชการภายนอก การจัดพิมพ์หนังสือบน google เอกสาร

วิธีการตั้งค่า ตำแหน่งการวางครุฑ ในหนังสือราชการภายนอก การจัดพิมพ์หนังสือบน google เอกสาร

ตำแหน่งการวางครุฑ ในหนังสือราชการภายนอก ใน google เอกสาร หรือ google doc

  • ตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาด A4
  • ห่างจากขอบกระดาษบน 1.5 cm
  • วางตรงกลางหน้ากระดาษ ที่ตำแหน่ง 8 cm

การจัดพิมพ์หนังสือบน google เอกสาร
จะช่วยให้ท่านทำงานได้สะดวกมากขึ้น
หมดปัญหา office หมดอายุ
หมดปัญหา office ใข้งานไม่ได้

cr. อ.ปริสา รัตนศรีวงษ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระเบียบงานสารบรรณ

วิธีการตั้งค่า ตำแหน่งการวางครุฑ ในหนังสือราชการภายนอก การจัดพิมพ์หนังสือบน google เอกสาร
วิธีการตั้งค่า ตำแหน่งการวางครุฑ ในหนังสือราชการภายนอก การจัดพิมพ์หนังสือบน google เอกสาร
วิธีการตั้งค่า ตำแหน่งการวางครุฑ ในหนังสือราชการภายนอก การจัดพิมพ์หนังสือบน google เอกสาร

ขอบคุณที่มา :: Facebook อบรมกับ 9NPU9

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!