วิทยฐานะ

เผยแพร่ตัวอย่าง ผลงานครูชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ประเมินผลงานเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPA โดย นายนชา วารี (ครูฮัท) ผ่านครูชำนาญการพิเศษ รร.สตรียะลา สพม.ยะลา

เผยแพร่ตัวอย่าง ผลงานครูชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ประเมินผลงานเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPA โดย นายนชา วารี (ครูฮัท) ผ่านครูชำนาญการพิเศษ รร.สตรียะลา สพม.ยะลา

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน เผยแพร่ตัวอย่างการนำเสนอผลงาน ด้านที่ 1 รายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการประเมิน ครูชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ตัวอย่าง ผลงานครูชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ประเมินผลงานเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPA โดย นายนชา วารี (ครูฮัท) ผ่านครูชำนาญการพิเศษ รร.สตรียะลา สพม.ยะลา
เผยแพร่ตัวอย่าง ผลงานครูชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ประเมินผลงานเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPA โดย นายนชา วารี (ครูฮัท) ผ่านครูชำนาญการพิเศษ รร.สตรียะลา สพม.ยะลา

ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เผยแพร่ตัวอย่างการนำเสนอผลงาน ด้านที่ 2 รายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการประเมิน ครูชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ตัวอย่าง ผลงานครูชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ประเมินผลงานเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPA โดย นายนชา วารี (ครูฮัท) ผ่านครูชำนาญการพิเศษ รร.สตรียะลา สพม.ยะลา
เผยแพร่ตัวอย่าง ผลงานครูชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 และ ด้านที่ 2 ประเมินผลงานเลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPA โดย นายนชา วารี (ครูฮัท) ผ่านครูชำนาญการพิเศษ รร.สตรียะลา สพม.ยะลา

ขอบคุณไฟล์ :: ครูสายบัว

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!