หน้าแรก ย้ายครู ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ประจำปี 2565 ไฟล์เวิร์ด doc 4 ตัวอย่าง

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ประจำปี 2565 ไฟล์เวิร์ด doc 4 ตัวอย่าง

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ประจำปี 2565 ไฟล์เวิร์ด doc 4 ตัวอย่าง

30468
0
ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ประจำปี 2565 ไฟล์เวิร์ด doc 4 ตัวอย่าง
ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ประจำปี 2565 ไฟล์เวิร์ด doc 4 ตัวอย่าง

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ประจำปี 2565 ไฟล์เวิร์ด doc 4 ตัวอย่าง

Krudiary-รอบรู้ วิชาชีพครู แจกไฟล์ตัวอย่างเอกสารประกอบ คำร้องขอย้าย ตัวอย่าง รายงาน การ ขอย้าย ไฟลเวรดแกไขได ป แบบใหม ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีปกติสำหรับครูเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารย้ายครู ปี 2566 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี ในลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์เอกสารประกอบคำร้องขอย้าย

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายในแต่ละปี รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบคำร้องขอย้ายครูแบบใหม่ 2566

ไฟล์เอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ตัวอย่างที่ 1 ของคุณครูเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์

ไฟล์เอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ตัวอย่างที่ 2 ของคุณครูว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนารี นากแก้ว

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ประจำปี 2565 ไฟล์เวิร์ด doc 4 ตัวอย่าง

ไฟล์เอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ตัวอย่างที่ 3 ของคุณครูไพลิน ทรงนาศึก

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ประจำปี 2565 ไฟล์เวิร์ด doc 4 ตัวอย่าง

ไฟล์เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายตัวอย่างที่ 4 ของคุณครูธนิส  ชินะตังกูร

ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย ประจำปี 2565 ไฟล์เวิร์ด doc 4 ตัวอย่าง

ขอบคุณที่มา ::

1. คุณครูเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์
2. คุณครูว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนารี นากแก้ว
3. คุณครูไพลิน ทรงนาศึก
4. คุณครูนายธนิส  ชินะตังกูร

บทความก่อนหน้านี้กรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ​ สพฐ. จาก​ 8​ กลุ่มสาระการเรียนรู้​ เหลือ​ 5​ ขอบข่ายการเรียนรู้
บทความถัดไปแจกไฟล์คู่มือ คู่มือการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่