แจกไฟล์

ดาวน์โหลด ตัวอย่างงาน OBEC AWARDS ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติ

ดาวน์โหลด ตัวอย่างงาน OBEC AWARDS ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2563
รายการ ศึกษานิเทศก็ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

โดย

นายสุริยนต์ ไชยมาตร์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

Related Articles

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด ตัวอย่างงาน OBEC AWARDS ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติ

ขอบคุณที่มา : Suriyon Chaiyamart

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!