วิทยฐานะ

ตัวอย่างการเก็บผลงาน PA ลงในเว็บไซต์ รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ตัวอย่างการเก็บผลงาน PA ลงในเว็บไซต์ รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ตัวอย่างร่องรอยหลักฐานในการจัดทำเว็บไซค์ (Google Site) รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2566

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1.ภาระงาน

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู

1.ด้านการจัดการเรียนรู้
2. ด้านส่งเสริมและสนับสนุน
3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวอย่างการเก็บผลงาน PA ลงในเว็บไซต์ รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ตัวอย่างการเก็บผลงาน PA ลงในเว็บไซต์ รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

ขอบคุณที่มา :: ครูสายบัว

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!