event

ด่วน!! ลงทะเบียนอบรมย้อนหลัง การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 เฟส 1 และ 2 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

ด่วน!! ลงทะเบียนอบรมย้อนหลัง การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 เฟส 1 และ 2 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

สำหรับท่านที่พลาดรับชมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) ภายใต้หัวข้อ “The Professional Education Hub: Smart Educators” ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2566”


สามารถรับชมย้อนหลังทั้งเฟส 1 และเฟส 2 เพื่อรับเกียรติบัตร การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการฯ

ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566
สามารถรับชมย้อนหลังได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th
หรือผ่านแอปพลิเคชัน OnePlatform ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android
……………………………………………………………………………
👩💻‍ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านแชทถามตอบของ เว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th หรือแอปพลิเคชัน OnePlatform.

📍 นอกจากนี้สามารถติดตามองค์ความรู้ทางวิชาชีพเพิ่มเติมได้ที่ “ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (KSP KM Platform)”
www.kspkm.org

ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีองค์ความรู้ที่คัดสรรมาจากหลายหน่วยงานที่น่าเชื่อ มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบเอกสาร คลิป ฯลฯ ซึ่ง มาจากรางวัลต่างๆ ของคุรุสภา โดยจัดหัวข้อ 11 ด้าน

ดูรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/07/44989/

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!