คู่มือ

รวมลิงก์ดาวน์โหลดคู่มือครู จาก สสวท. ล่าสุด ดาวน์โหลดฟรี ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง 2560

รวมลิงก์ดาวน์โหลดคู่มือครู จาก สสวท. ล่าสุด ดาวน์โหลดฟรี ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง 2560

พร้อมรับเปิดเทอมกับคู่มือครู ดาวน์โหลดฟรี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เปิดให้คุณครูดาวน์โหลด คู่มือครูเตรียมสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ได้ฟรี คลิกที่เว็บไซต์ คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศ สสวท.

คู่มือครูหลักสูตรปรับปรุง 2560 โดย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง ฟรี จากเว็บไซต์ scimath.org ของ สสวท. ดังนี้ครับ

ประถมศึกษา

รวมลิงก์ดาวน์โหลดคู่มือครู จาก สสวท. ล่าสุด ดาวน์โหลดฟรี ตรงตามหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย – พื้นฐาน

รวมลิงก์ดาวน์โหลดคู่มือครู จาก สสวท. ล่าสุด ดาวน์โหลดฟรี ตรงตามหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย – เพิ่มเติม

รวมลิงก์ดาวน์โหลดคู่มือครู จาก สสวท. ล่าสุด ดาวน์โหลดฟรี ตรงตามหลักสูตร

ขอบคุณที่มา :: สสวท.

Back to top button
error: Content is protected !!