เอกสารPLC

แจกไฟล์ฟรี ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แจกไฟล์ฟรี ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ ขอบคุณที่มา : ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ By ครูวรยา

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ฟรี ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
ตัวอย่างไฟล์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
ตัวอย่างไฟล์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
ตัวอย่างไฟล์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
ตัวอย่างไฟล์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

วัตถุประสงค์ของ PLC

1. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน

3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน

ขอบคุณที่มา :: ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ By ครูวรยา

องค์ประกอบสำคัญของ PLC

1. ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอน สู่คุณภาพผู้เรียน

2. ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ หมายถึง ต้องเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ นำสู่การปฏิบัติ และประเมินร่วมกัน

3. ภาวะผู้นำร่วม หมายถึง การทำ PLC ต้องมีผู้นำและผู้ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. กัลยาณมิตร หมายถึง เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ เติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน

5. ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ต้องเน้นการทำงานที่เปิดโอกาสการทำงานช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย

6. การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบัติงานและตรงกับภาระงาน คือ การสอนสู่คุณภาพผู้เรียน

กระบวนการทำ PLC

1. รวมกลุ่มครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น กลุ่มครูที่สอนวิชาเดียวกัน สอนในระดับเดียวกัน หรือมีลักษณะเหมือนกัน

2. จำนวนสมาชิกตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป

ขอบคุณที่มา :: ครูชายขอบ ชอบสร้างสื่อ By ครูวรยา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!