แจกไฟล์

ดาวน์โหลด ไฟล์หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย จินดามณี เล่ม 1 และจินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์

ดาวน์โหลด ไฟล์หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย จินดามณี เล่ม 1 และจินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์

ดาวน์โหลด ไฟล์หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย จินดามณี เล่ม 1 และจินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์

หนังสือแบบเรียนเล่มแรก จินดามณี จินดามณี เล่ม ๑ และจินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

หนังสือจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย เชื่อว่าใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สืบมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต้นฉบับตัวเขียนสมุดไทยหนังสือจินดามณีมีอยู่หลายฉบับแต่ละฉบับมีเนื้อหาลักลั่นแตกต่างกัน หนังสือนี้นอกจากจะประกอบด้วยคุณค่าเชิงวรรณคดีและอักษรศาสตร์แล้วยังเป็นต้นแบบของหนังสือแบบเรียนไทยที่แต่งขึ้นในชั้นหลัง

จินดามณี ที่พิมพ์รวมอยู่ในหนังสือนี้ประกอบด้วย จินดามณีเล่ม ๑ และ จินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์ จินดามณี เล่ม ๑ นั้นมีข้อความระบุในเนื้อหาว่า พระโหราธิบดีแต่งถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เอกสารต้นฉบับสมุดไทยที่พบส่วนมากมีเนื้อหาตรงกับฉบับนี้นายธนิต อยู่โพธิ์ ตรวจสอบชำระ และกรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๕ กำหนดว่าเป็น “จินดามณีฉบับความพ้อง”เพราะมีเนื้อหาพ้องกันหลายฉบับ ส่วนจินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์ นั้นต้นฉบับเป็นเอกสารสมุดไทย ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน การพิมพ์ครั้งนี้จัดพิมพ์ตามฉบับจินดามณี เล่ม ๑ พิมพ์ครั้งแรก ทั้งได้นำสำเนาเอกสารสมุดไทยหนังสือจินดามณี เอกสารเลขที่ ๘๓ จินดามณีฉบับใหญ่เอกสารเลขที่ ๔ และจินดามณี เล่ม ๒ เอกสารเลขที่ ๒๙ มารวมพิมพ์ไว้เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เห็นลักษณะของหนังสือแบบเรียนไทยในอดีต

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด ไฟล์หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย จินดามณี เล่ม 1 และจินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์

ขอบคุณที่มา : Facebook ศิษฎ์ หนองหงส์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!