แจกไฟล์

แจกไฟล์คำนวนค่าสถิติ งานวิจัยในชั้นเรียน ไฟล์ Excel คำนวณได้ทันที

แจกไฟล์คำนวนค่าสถิติ งานวิจัยในชั้นเรียน ไฟล์ Excel คำนวณได้ทันที

ตัวอย่างไฟล์

ขอบคุณที่มา :: วิจัย 99 วิจัยในชั้นเรียน แบบ 5 บท คณิตศาสตร์ ป.1-ม.6 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!