แจกไฟล์

ดาวน์โหลด คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี

ดาวน์โหลด คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี

คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำ คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ โดยไฟล์นี้มีทั้งหมด 180 หน้า รายละเอียดดังนี้

กฎกระทรวง ว่าด้วย เครื่องแบบ ลูกเสือ

เครื่องแบบลูกเสือสำรอง

     ๑. หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ทำด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า ๖ ชิ้น แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยด้ายหริไหมถักสีเหลือง เมื่อเข้าพิธีประจำกองแล้ว มีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือและอักษรใต้หน้าเสือว่า “ลูกเสือ” สีเหลืองบนผ้าสีกรมท่า ขลิบริมสีกรมท่ารูปไข่ ยาว ๔ ซม. กว้าง ๓.๕ ซม.

     ๒. เสื้อแขนสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

     ๓. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ๙๐ ซม. ด้านตั้ง ๖๕ ซม. สีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ

     ๔. กางเกงขาสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด

     ๕. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัด ทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

     ๖. ถุงเท้า รองเท้า ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ

     ๑. หมวกปีกกว้างสีกากีพับปีกข้างขวาขึ้น ประดับด้วยดอกจันชั้นเดียว ทำด้วยผ้าสีตามสีประจำภาคศึกษา (เขต ๑๑ สีแสด) กลางดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติทำด้วยโลหะสีทองมีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาลแก่ กว้าง ๒ ซม. พันรอบหมวก มีหัวขัดสีน้ำตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวกสองข้างเจาะรูสำหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ สายรัดทำด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวกผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง

     ๒. เสื้อคอพับสีกากีแขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง ๓.๕ ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด ๔ ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า ๑ ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง ๓.๕ ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง ๒.๕ ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ ๑ ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่ ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

     ๓. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ๑๐๐ ซม. ด้านตั้ง ๗๕ ซม. สีแสด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ

     ๔. กางเกงสีกากีขาสั้น เหนือเข่าประมาณ ๕ ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ ๘-๑๒ ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง ๕ ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน ๖ ซม. กว้าง ๑ ซม.

     ๕. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

     ๖. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง

     ๗. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

เครื่องแบบลูกเสือสามัญเหล่าสมุทร มีเครื่องแบบกากีและเครื่องแบบขาว

    เครื่องแบบกากี

     ๑. หมวกกะลาสีทำด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีดำกว้าง ๓ ซม. มีอักษร “ลูกเสือสมุทร” สีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองกำกับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดเป็นชายรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว

     ๒. เสื้อกะลาสีสีกากีแขนสั้น อกซ้ายมีกระเป๋าปะไม่มีปก ๑ กระเป๋า ใต้คอด้านหน้ามีแถบผ้าสีขาว ๒ ชาย ยาวชายละ ๒๕ ซม. ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

     ๓. เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว

     ๔. ผ้าผูกคอสีดำรูปสามเหลี่ยม พับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่ง ให้ส่วนที่พับซ้อนกันกว้าง ๖ ซม. ผูกชายทั้งสองข้างต่อกันคล้องไว้ใต้ปกเสื้อ ให้ส่วนกึ่งกลางที่พับอยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเสื้อ โดยให้ส่วนซ้ายทับส่วนขวา และผูกด้วยแถบผ้าสีขาวสำหรับผูกผ้าผูกคอเป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ ๖ ซม.

     ๕. กางเกงสีกากี ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ ๕ ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ ๘-๑๒ ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง ๕ ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน ๖ ซม. กว้าง ๑ ซม.

     ๖. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

     ๗. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง

     ๘. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

    เครื่องแบบขาว

     ๑. หมวกกะลาสีสีขาว ทำด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีดำกว้าง ๓ ซม. มีอักษร “ลูกเสือสมุทร” สีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองกำกับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดเป็นชายรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว

     ๒. เสื้อกะลาสีสีขาวแขนสั้น อกซ้ายมีกระเป๋าปะ ปกคอด้านบนทำด้วยผ้าสีกรมท่า มีแถบผ้าสีขาวทาบสองแถบ แถบนอกกว้าง ๒ ซม. เย็บติดห่างจากขอบปกคอ ๕ มม. แถบในกว้าง ๕ มม. เย็บติดห่างจากแถบนอก ๕ มม. ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

     ๓. เสื้อชั้นในคอกลม แขนสั้น สีขาว

     ๔. ผ้าผูกคอสีดำรูปสามเหลี่ยม พับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่ง ให้ส่วนที่พับซ้อนกันกว้าง ๖ ซม. ผูกชายทั้งสองข้างต่อกันคล้องไว้ใต้ปกเสื้อ ให้ส่วนกึ่งกลางที่พับอยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเสื้อ โดยให้ส่วนซ้ายทับส่วนขวา และผูกด้วยแถบผ้าสีขาวสำหรับผูกผ้าผูกคอเป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ ๖ ซม.

     ๕. กางเกงสีขาว ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ ๕ ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ ๘-๑๒ ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง ๕ ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน ๖ ซม. กว้าง ๑ ซม.

     ๖. เข็มขัดหนังสีขาว กว้างไม่เกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

     ๗. ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง

     ๘. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

เครื่องแบบลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ

     ๑. หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ยาวข้างละ ๒ ซม. ทำด้วยโลหะสีทองติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

     ๒. เสื้อคอพับสีเทาแขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง ๓.๕ ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด ๔ ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า ๑ ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง ๓.๕ ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง ๒.๕ ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ ๑ ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่ ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

     ๓. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ๑๐๐ ซม. ด้านตั้ง ๗๕ ซม. สีแสด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ

     ๔. กางเกงสีเทา ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ ๕ ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ ๘-๑๒ ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง ๕ ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน ๖ ซม. กว้าง ๑ ซม.

     ๕. เข็มขัดหนังสีดำ กว้างไม่เกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

     ๖. ถุงเท้ายาวสีเทา พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง

     ๗. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

     ๑. หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

     ๒. เสื้อคอพับสีกากีแขนสั้นเหนือศอก ผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง ๓.๕ ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด ๔ ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า ๑ ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง ๓.๕ ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง ๒.๕ ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ ๑ ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่ และมีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีอักษร “ล.ญ.” สีเหลือง ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

     ๓. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ๑๐๐ ซม. ด้านตั้ง ๗๕ ซม. สีแสด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ

     ๔. กางเกงสีกากีขาสั้นเหนือเข่า ประมาณ ๕ ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ ๘-๑๒ ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง ๕ ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน ๖ ซม. กว้าง ๑ ซม.

     ๕. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

     ๖. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่

     ๗. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทรมีเครื่องแบบกากีและขาว

    เครื่องแบบกากี

     ๑. หมวกกะลาสีสีกากีทำด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเลือดหมูกว้าง ๓ ซม. มีอักษร “ลูกเสือสมุทร” สีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองกำกับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว

     ๒. เสื้อกะลาสีสีกากีแขนสั้น อกซ้ายมีกระเป๋าปะไม่มีปก ๑ กระเป๋า ใต้คอด้านหน้ามีแถบผ้าสีขาว ๒ ชาย ยาวชายละ ๒๕ ซม. ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

     ๓. เสื้อชั้นในคอกลมแขนสั้น สีขาว

     ๔. ผ้าผูกคอสีเลือดหมูรูปสามเหลี่ยม พับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่ง ให้ส่วนที่พับซ้อนกันกว้าง ๖ ซม. ผูกชายทั้งสองข้างต่อกันคล้องไว้ใต้ปกเสื้อ ให้ส่วนกึ่งกลางที่พับอยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเสื้อ โดยให้ส่วนซ้ายทับส่วนขวา และผูกด้วยแถบผ้าสีขาวสำหรับผูกผ้าผูกคอเป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ ๖ ซม.

     ๕. กางเกงสีกากีขาสั้นเหนือเข่า ประมาณ ๕ ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ ๘-๑๒ ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง ๕ ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน ๖ ซม. กว้าง ๑ ซม.

     ๖. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

     ๗. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่

     ๘. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

    เครื่องแบบขาว

     ๑. หมวกกะลาสีสีขาวทำด้วยผ้า ผ้าพันหมวกสีเลือดหมูกว้าง ๓ ซม. มีอักษร “ลูกเสือสมุทร” สีทอง และมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีทองกำกับหน้าและหลัง ปลายแถบทั้งสองข้างตัดชายเป็นรูปหางนกแซงแซว มีรูปสมอสีทองนอนตามยาว

     ๒. เสื้อกะลาสีสีขาวแขนสั้น ปกคอด้านบนทำด้วยผ้าสีกรมท่า มีแถบผ้าสีขาวทาบสองแถบ แถบนอกกว้าง ๒ ซม. เย็บติดห่างจากขอบปกคอ ๕ มม. แถบในกว้าง ๕ มม. เย็บติดห่างจากแถบนอก ๕ มม. อกซ้ายมีกระเป๋าปะไม่มีปก ๑ กระเป๋า ใต้คอด้านหน้ามีแถบผ้าสีขาว ๒ ชาย ยาวชายละ ๒๕ ซม. ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

     ๓. เสื้อชั้นในคอกลมแขนสั้น สีขาว

     ๔. ผ้าผูกคอสีเลือดหมูรูปสามเหลี่ยม พับมุมข้างหนึ่งเข้ากับด้านฐานอีกข้างหนึ่ง ให้ส่วนที่พับซ้อนกันกว้าง ๖ ซม. ผูกชายทั้งสองข้างต่อกันคล้องไว้ใต้ปกเสื้อ ให้ส่วนกึ่งกลางที่พับอยู่ข้างหน้าตรงแนวอกเสื้อ โดยให้ส่วนซ้ายทับส่วนขวา และผูกด้วยแถบผ้าสีขาวสำหรับผูกผ้าผูกคอเป็นเงื่อนโบเหนือชายสุดผ้าผูกคอ ๖ ซม.

     ๕. กางเกงสีขาว ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ ๕ ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ ๘-๑๒ ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง ๕ ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน ๖ ซม. กว้าง ๑ ซม.

     ๖. เข็มขัดหนังสีขาว กว้างไม่เกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

     ๗. ถุงเท้ายาวสีขาว พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่

     ๘. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ

     ๑. หมวกทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกรูปตราหน้าคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรูปปีกนก ๒ ข้าง ยาวข้างละ ๒ ซม. ทำด้วยดลหะสีทองติดเหนือขอบหมวก เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

     ๒. เสื้อคอพับสีเทาแขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง ๓.๕ ซม. มีดุมเหนือเข็มขัด ๔ ดุม อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า ๑ ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ด้านไหล่กว้าง ๓.๕ ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง ๒.๕ ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ ๑ ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่ ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง มีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีอักษร “ล.ญ.” สีเหลือง

     ๓. ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ๑๐๐ ซม. ด้านตั้ง ๗๕ ซม. สีแสด และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ

     ๔. กางเกงสีเทาขาสั้นเหนือเข่า ประมาณ ๕ ซม. ส่วนกว้างของขากางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ ๘-๑๒ ซม. ปลายขาพับเข้ากว้าง ๕ ซม. ผ่าตรงส่วนหน้า ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน ๖ ซม. กว้าง ๑ ซม.

     ๕. เข็มขัดหนังสีดำ กว้างไม่เกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

     ๖. ถุงเท้ายาวสีเทา พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุง ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ ๒ พู่

     ๗. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีดำ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

ดาวน์โหลด คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี

ดาวน์โหลด คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี
ดาวน์โหลด คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี
ดาวน์โหลด คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี
ดาวน์โหลด คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี
ดาวน์โหลด คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี
ดาวน์โหลด คู่มือเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529)

เครื่องแบบลูกเสือสำรองแบบลำลอง
เครื่องแบบนักเรียน ใช้ชุดนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเสื้อนักเรียนแขนสั้นสีขาว และกางเกงขาสั้นสีดำ ติดเครื่องหมายลูกเสือสำรองที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋า

ผ้าผูกคอ ใช้ผ้ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 90 เซนติเมตร ด้านตั้ง 65 เซนติเมตร สีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด ติดเครื่องหมายจังหวัด
และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ

หมายเหตุ เครื่องแบบลูกเสือสำรองแบบลำลองใช้สำหรับการฝึกอบรมหรืออยู่ค่ายพักแรมเท่านั้น

เครื่องแบบลูกเสือสามัญแบบลำลอง

เครื่องแบบนักเรียน ใช้ชุดนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเสื้อนักเรียนแขนสั้นสีชาว และกางเกงชาสั้นสีดำ ติดเครื่องหมายรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติที่อกเสื้อด้านช้ายเหนือกระเป๋า

ผ้าผูกคอ ใช้ผ้าสีเหลืองรูปลามเหลี่ยมหน้าชั่ว ด้านฐาน 100 เชนติเมตร ด้านตั้ง 75 เซนติเมตรติดเครื่องหมายจังหวัด และมีห่วงซึ่งโมใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ

หมายเหตุ เครื่องแบบลูกเลือสามัญแบบลำลองใช้สำหรับกาวฝึกอบรมหรืออยู่ค่ายพักแวมเท่านั้น

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณไฟล์ :: สำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!