ครูผู้ช่วย

คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัครทางออนไลน์ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัครทางออนไลน์ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

ใครที่กำลังเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย ศึกษาไว้ครับคู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัครทางออนไลน์ (ส าหรับผู้สมัครออนไลน์) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา ตำหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัครทางออนไลน์ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัครทางออนไลน์ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบรับสมัครทางออนไลน์ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

Back to top button
error: Content is protected !!