คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือการใช้ GSP ขั้นพื้นฐาน แยกเป็นเรื่อง 17 เรื่อง ปรับปรุงจากการอบรมของ สสวท.

ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือการใช้ GSP ขั้นพื้นฐาน แยกเป็นเรื่อง 17 เรื่อง ปรับปรุงจากการอบรมของ สสวท.

รายการไฟล์

1.รู้จักGSP01
2การสร้างพื้นฐาน01
3. การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต
4.การสร้างมุม
5.การสร้างรูปเรขา
6.ส่วนโค้ง
7.การสะท้อน
8.การเลื่อนขนาน
9.การหมุน
10.การย่อขยาย
11.สร้างรูปเรขาคงตัว
12.การสร้างเครื่องมือส่วนตัวรูปหลายเหลี่ยมปรกติ
13.เทสเซลเลซัน
14. การออกแบบศิลปะจากเส้นด้าย
15. การทำซ้ำเชิงเรขาคณิต
16. การแปลงส่วนตัว
17. บทประยุกต์

ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือการใช้ GSP ขั้นพื้นฐาน แยกเป็นเรื่อง 17 เรื่อง ปรับปรุงจากการอบรมของ สสวท.

ขอบคุณที่มา :: Facebook รวมพลคนใช้โปรแกรมGSP

Back to top button
error: Content is protected !!